AACR2 ve SKATu

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, 
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor

AACR2

1. Údaje o názvu a odpovědnosti

1.1 Název

- v knize chybí titulní list – použijeme pramen titulní stránku nahrazující, který poskytuje nejúplnější informace (u českých knih zpravidla tiráž). Přitom se nekombinují různé prameny popisu. Zvolí se pouze jeden. Informace o náhradě titulní stránky se uvede v poznámce k názvu. Údaje z této náhrady titulní stránky se již nezapisují do hranatých závorek
- pokud je jméno autora součásti názvu, uvedeme ho do záhlaví, ale ne do prvního údaje o odpovědnosti
- lomítko “/” v názvu ponecháváme, ale bez mezer
- tři tečky ... na začátku nebo na konci názvu nahrazujeme dvěmi pomlčkami bez mezer --, uprostřed názvu dvěmi pomlčkami s pravostrannou mezerou (a to i v názvu edic)
  --xxx xxxxx-- xxxxxxxx xxxxx--
- iniciály v názvu zapisujeme tak, jak jsou v dokumentu, ale bez mezer
   Život R. A. Dvorského -> Život R.A. Dvorského
  T.U.E.I.
Pokud jsou součástí názvu ruská jména, která jsou zkrácena jako Ju, Ja, Je – není považováno za iniciálu, píšeme s mezerou
  Ju. P. German
- logo instituce v názvu nepoužíváme
- zavináč @ nahrazujeme popisem v [] a poznámkou. Např. Snídaně se St@rou -> Snídaně se St[a]rou
Do poznámky: V názvu použitý znak “at” (zavináč) přepsán písmenem [a]
   - nerozepisuje přehlásky
   - azbuku přepisujeme podle normy Transliterace cyriliky
   - německé ß (ostré “s”) nerozepisujeme. (ß = alt +225)
   - datum v názvu – data vyjádřena pouze číslicemi se zapisují bez mezer. Data vyjádřena kombinací číslic a slovních výrazů se píší s mezerami

1.2 Odpovědnost

- údaj z © uvádíme v případě, že nikde jinde není údaj uveden. Text v cizím jazyce překládáme. Např.translation © Jan Novák -> [překlad Jan Novák]
- řízené role jsou spojeny slovně – zachováváme přesné znění. Výpustkou “ … “ (3 tečky s oboustrannou mezerou) nahrazujeme jen název originálu. Aby bylo možné jméno původce vyhledat, je nutné v okně Původci jména načíst nebo vložit
- zkratku pro “junior” či “senior” zachováváme, pokud je na titulním listě. LANius – do slovníků ukládáme ve tvaru: Novák,Josef, Jr., Novák,Pavel, Sr.
- fiktivní autorství – na titulním listě uveden autor úpravy:
   První údaj o odpovědnosti – jméno autora úpravy
   Poznámka (314) – jméno skutečného autora

2. Údaj o vydání

- zkracujeme, ale pouze podle AACR2, příl. B: 1. české vydání -> 1.české vyd.
- tzv. doplňkové označení vydání, obsahující např. ekvivalent k prvně jmenovanému vydání. Např.Vydání 6., v nakladatelství Mladá fronta 2. - > Vyd. 6., V nakl. Mladá fronta 2.,
Vydání třetí, v tomto překladu první vydání - > Vyd. 3., V tomto překladu 1. vyd.

dotisk – údaje o dotisku se v záznamu neuvádějí, rok vydání dotisku se opomíjí a pro dotisk se samostatný záznam nevytváří. Podle dotisku popisujeme pouze v případě, že na popisované jednotce nejsou uvedeny údaje o původním vydání, k němuž se dotisk vztahuje. V tomto případě zapíšeme do pole Vydání údaj o dotisku a vytvoříme poznámku k vydání a bibliografické historii (305). Pokud je dotisku nesprávně přiděleno další ISBN, nevytváří se pro dotisk samostatný záznam, ale toto ISBN se zapíše k vydání, jehož se dotisk týká do pole Další ISBN (za správné ISBN). Např.
V pramenech popisu uvedeno: 2. vydání 1993. Dotisk k 2. vydání - > 2. vyd. – Praha : Mladá fronta, 1993
V pramenech popisu označení vydání neuvedeno, uveden pouze údaj o dotisku:- > Praha : Kolumbus, 1998 dotisk
Popsáno podle dotisku, rok původního vydání neuveden

4. Nakladatelské údaje

neuvádět vl.n., ale zkratku křestního jména a příjmení. Např. V.Hálek. Pokud je jméno nakladatele v 2. pádě, podobu zachováváme. Např. Nakladatelství Pavly Momčilové

5. Údaje fyzického popisu

- průběžné stránkování, stránkování římskými číslicemi, stránky označeny písmeny – začínáme malým písmenem. Např.xvi, 264 s. s. 125-156

- další fyzické údaje – v případě tištěných monografií jde konkrétně o ilustrace. Pro zápis ilustrací se používá zkratka il. (AACR2, pravidlo 2.5C1). Např.: 327 s. : il.

Pokud všechny ilustrace lze zařadit do jednoho nebo více následujících druhů a jsou považovány za důležité, uveďte příslušný výraz nebo zkratku (v tomto pořadí): erb, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady. Pokud pouze některé z ilustrací náležejí k těmto typům, uveďte il. jako první ( AACR2, pravidlo 2.5C2). Např.: 333 s. : noty, 159 s. : il., mapy, xvii, 456 s. : mapy, portréty

7. Poznámky

300 - pokud v záznamu uvádíme název originálu, píšeme ho do obecné poznámky, nikoli do poznámky o názvech a odpovědnosti

Kartografické materiály

- měřítko
LANius – F12 - menu Další – výběr Měřítko

SKAT – nejčastější chyby

provádějte pravidelně údržbu všech slovníků
předepsaný pramen popisu – především v názvových údajích nezapomínejte označit, odkud byl údaj čerpán
- slovník autorů – “a kol.” ani “…” nejsou autoři, nepíšeme
- do jednoho pole píšeme příjmení a jméno pouze jednoho autora
hlavní název – pozor na psaní dlouhých názvu. Při přechodu na další řádek píšeme tak, jako bychom pokračovali na stejném řádku
- hranaté závorky přepisujeme na kulaté [] -> ()
- alternativní název – oddělujeme, aneb, Velké písmeno
cizojazyčné názvy – nedodržujeme anglický slavnostní pravopis. S velkým začátečním písmenem píšeme pouze názvy a vlastní jména
vícesvazková díla – kdy je číslovka součástí hlavního názvu a kdy označení svazku – možná, že hlediskem by mohly byt navazující či předcházející díly. Ale ani to nelze říci jednoznačně. Např. Biologie VI – jedná se o Biologii pro šestý semestr, žádné předcházející díly nevyšly a nevyjdou
názvové údaje – dodržujte uspořádání údajů
rejstříky a bibliografie – údaje o rejstřících a bibliografiích zahrnutých ve stránkování uvádíme do poznámky o bibliografiích a rejstřících (320)
- edice – pořadí svazku v edici vkládáme do pole svazek, tudíž bez slovního označení
klíčová slova – nepoužívejte znaky Tropovského úpravy MDT

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz