Databáze ANSKAT obsahuje excerpované články z periodik vycházejících v ČR.

Koordinátorem ANSKATu je pan:

Přehled kooperace je dostupný ONLINE na následující adrese: https://knihovny.net/l.dll?konfiganish

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz