Skutečnost 2009

Plánovaný rozpočet 2010

ZDROJE

630 811,39

1 030 633,89

Minulé zdroje:

* počáteční zůstatky z BÚ

267 067,51

392 106,89

* počáteční zůstatky pokladny

1 377,50

527,00

Finanční výnosy:

* příjmy z dotací

0,00

276 000,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

2 366,38

2 000,00

Příjmy z podnikatelské činnosti

* příležitostné příjmy

0,00

0,00

Přijaté člen. příspěvky:

* právnických osob

360 000,00

360 000,00

NÁKLADY

238 177,50

777 460,00

Náklady na nákupy:

* kancelářské potřeby, DHM

504,00

3 000,00

* HIM nový server IBM grant

146 400,00

* NIM OPAC 2.0 grant

129 600,00

* DHM grant

25 200,00

* DNM grant

64 560,00

Náklady na služby:

* poštovné

2 428,00

3 000,00

* služby údržba dat, provoz LANius

9 996,00

10 000,00

* poplatky za vedení BÚ

2 571,50

3 000,00

* doména Skat, DNS

1 190,00

3 000,00

* kontrola dat Justinová+ ext.

197 000,00

312 000,00

* služby administrat. správy

18 000,00

20 000,00

* Pohoda update

0,00

2 500,00

*Ostatní služby

3 570,00

10 000,00

* Služby grant

31 200,00

Osobní náklady:

* mzdy z dohody

0,00

4 000,00

* pojistné

Daňové náklady:

* nepřímé daně

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

Ostatní náklady

*občerstvení

2 918,00

10 000,00

Finanční zdroje na konci období

392 633,89

253 173,89

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz