Návrh rozpočtu sdružení SKAT 2011


Skutečnost 2010 Plán 2011 návrh vycházející z roku 2010
ZDROJE
1 040 406,20 710 691,20
Minulé zdroje:* počáteční zůstatky z BÚ 392 106,89 347 674,20

* počáteční zůstatky pokladny 527,00 517,00
Finanční výnosy:* příjmy z dotací 276 000,00 0,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit 3 772,31 2 500,00
Příjmy z podnikatelské činnosti


* příležitostné příjmy 0,00 0,00
Přijaté člen. příspěvky:* právnických osob 368 000,00 360 000,00
NÁKLADY
692 215,00 383 080,00
Náklady na nákupy:* kancelářské potřeby, DHM 785,00 3 000,00

* HIM nový server IBM grant 146 400,00 0,00

* NIM OPAC 2.0 grant 129 600,00 0,00

* DHM grant 25 200,00 0,00

* DNM grant 49 705,60 0,00
Náklady na služby:* poštovné 2 192,00 3 000,00

* služby údržba dat, provoz LANius 10 080,00 10 080,00

* poplatky za vedení BÚ 2 715,00 3 000,00

* doména Skat, DNS 0,00 3 000,00

* kontrola dat Justinová+ ext. 262 134,00 312 000,00

* služby administrat. správy 20 000,00 20 000,00

* Pohoda update 4 416,00 0,00

* Ostatní služby 0,00 10 000,00

* Pronájem NK 9 600,00 10 000,00

* Služby nakoupené dle projektu 26854,4 0,00
Osobní náklady:* mzdy z dohody 0,00 4 000,00

* pojistné

Daňové náklady:* nepřímé daně 0,00 0,00

* přímé daně a poplatky 0,00 0,00
Ostatní náklady*občerstvení 2 533,00 5 000,00
Finanční zdroje na konci období 348 191,20 327 611,20
Konečné zůstatky finančních prostředků k 31.12.2010Pokladna 517,00 Kč

Běžný účet 52 277,42 Kč

Spořící účet 295 396,78 Kč

Celkem 348 191,20 Kč