Vážení členové Sdružení SKAT,
Rada Sdružení SKAT Vás zve na


15. výroční členskou schůzi,


která se koná ve čtvrtek 7. dubna 2011 v 9,30 hod.
v Národní knihovně ČR v Praze
(1. patro, č. dveří 136)
 

Program:

   1. Zahájení, volba komisí. (Jednání pokračuje od 10.00 po uplynutí 30 minut)
   2. Výroční zpráva za rok 2010 - zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření.
   3. Zpráva kontrolní skupiny.
   4. Problematika Analytického popisu v českých knihovnách
   5. Informace o realizovaném projektu v rámci VISK 2010
   6. Návrhy na konání odborných seminářů - diskuse
   7. Návrh rozpočtu sdružení na rok 2011.
   8. Diskuse.
   9. Občerstvení sponzorované firmou LANius s.r.o. (cca v 11.30-12.30)
   10. Odborný program po konci výroční schůze:
       - Představení nové formy komunikace uživatelů s firmou LANius s.r.o.
       - Představení vlastní koncepce RFID pro manipulaci a ochranu fondu
       - Možnost diskuse s některými členy vývojového týmu
   11. Závěr cca v 15.00

Předpokládáme účast jednoho představitele knihovny (statutárního zástupce). Pokud se zúčastní výjimečně jiný zástupce knihovny, musí být písemně zmocněn k hlasování.


Vyplněnou návratku zašlete nejpozději do 30. března 2011 na e-mailovou adresu: info@skat.cz nebo písemně na adresu: Sdružení SKAT, Jiráskova 1775, 390 01 Tábor.


------------------------------------------- N Á V R A T K A --------------------------------------------------------------

Potvrzuji účast na Výroční členské schůzi sdružení SKAT dne 7. 4. 2011 v Praze

Jméno, příjmení:
Knihovna :
e-mail:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ing. Jiří Šilha
místopředseda rady SKAT
Sdružení uživatelù knihovních systémù LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz