Vážení členové Sdružení SKAT,
Rada Sdružení SKAT Vás zve na


16. výroční členskou schůzi,

která se koná ve středu 18. dubna 2012 v 9,30 hod.
v Národní knihovně ČR v Praze
(1. patro, č. dveří 136)
Program:

1. Zahájení, volba komisí. (Jednání pokračuje od 10.00 po uplynutí 30 minut)
2. Výroční zpráva za rok 2011 - zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření.
3. Zpráva kontrolní skupiny.
4. Návrh rozpočtu sdružení na rok 2012.
5. Volby nové Rady SKAT a kontrolní skupiny.
6. Návrhy na konání odborných seminářů – diskuse
7. Vyhlášení výsledků voleb
8. Usnesení a závěr výroční schůze
9. Občerstvení (cca v 11.30-12.00)
   Odborný program po konci výroční schůze:
               - Představení nové aplikace pro mobilní telefony
               - Představení části nového knihovního systému Tritius
               - Možnost diskuse
10. Závěr cca v 14.00

Předpokládáme účast jednoho představitele knihovny (statutárního zástupce). Pokud se zúčastní výjimečně jiný zástupce knihovny, musí být písemně zmocněn k hlasování.

Projednávané materiály budou předem k dispozici i na webu SKAT.

Vyplněnou návratku zašlete nejpozději do 13. dubna 2012 na e-mailovou adresu: info@skat.cz nebo písemně na adresu: Sdružení SKAT, Jiráskova 1775, 390 02 Tábor.


------------------------------------------- N Á V R A T K A ------------------------------------------------------------------

Potvrzuji účast na Výroční členské schůzi sdružení SKAT dne 18. 4. 2012 v Praze

Jméno, příjmení:
Knihovna :
e-mail:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Jiří Šilha
místopředseda rady SKAT
Sdružení uživatelù knihovních systémù LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz