Vážení členové Sdružení SKAT,
Rada Sdružení SKAT Vás zve na
 

18. výroční členskou schůzi,

která se koná ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 9,30 hod.

ve Velkém sále budovy Ústavu zemědělských a potravinářských informací
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, www.uzei.cz

Program:
1. Zahájení, volba komisí.
2. Výroční zpráva za rok 2013 - zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření
3. Zpráva kontrolní skupiny
4. Volby nové Rady SKAT a kontrolní skupiny.
5. Informace o projektu sdružení v rámci VISK3.
6. Návrhy na konání odborných seminářů – diskuse.
7. Návrh rozpočtu sdružení na rok 2014
8. Vyhlášení výsledků voleb
9. Diskuse (pouze k otázkám sdružení SKAT)
- doplnění stanov sdružení – elektronické hlasování
- členství slovenských knihoven ve sdružení
- diskuse k dalším námětům členů SKAT
10. Usnesení a závěr výroční schůze
11. Občerstvení (cca v 12.00-12.30)
Odborný program po konci výroční schůze:
- Možnost diskuse s autory systému Clavius
- Představení nového knihovního systému Tritius
12. Závěr cca v 14.00

Předpokládáme účast jednoho představitele knihovny (statutárního zástupce).
Pokud se zúčastní výjimečně jiný zástupce knihovny, musí být písemně zmocněn k hlasování. (plná moc)
Na odborný program se může přihlásit i druhý zástupce z každé knihovny.
Projednávané materiály budou předem k dispozici i na webu SKAT.
Přihláška na výroční schůzi je výhradně elektronická a to formou vyplnění dotazníku viz mail.
 

Ing. Jiří Šilha
místopředseda rady SKAT
Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor,
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz
 

Místo konání: Ústav zemědělských a potravinářských informací, www.uzei.cz
(původně Zemědělská a potravinářská knihovna), Slezská 100/7, 120 56 Praha 2,
Doprava:
Metro A – stanice Náměstí Míru
Autobus č. 135 – stanice Náměstí Míru
Tramvaj č. 4, 10, 16, 22 – stanice Náměstí Míru