Vážení členové sdružení SKAT a uživatelé systému LANius a Clavius,
sdružení uživatelů SKAT Vás zve na odborný seminář pro knihovny na téma:
Analytický popis článků časopisů a webové zdroje

Termín konání:   16.11.2006 - čtvrtek
Místo konaní:    Národní knihovna ČR, Klementinum 190, PRAHA 1, www.nkp.cz
Program: 9.30-10.00 prezence, úvod
               10.00-10.30 koordinace excerpovaných titulů časopisů (p. Čech)
               10.30-11.30 pravidla AACR2 pro zpracování článků (p. Justinová)
               11.30-12.30 polední přestávka (individuální občerstvení)
               12.30-13.30 konkrétní odpovědi na dotazy (p. Justinová, p. Šilha)
               13.30-14.30 webové zdroje možnost koordinace (p. Šilha)
               14.30-15.00 závěr
Předpokládáme účast pouze 1 knihovnice z každé knihovny – pracovnice studovny, která přiveze aktuální přehled svých excerpovaných titulů časopisů a případné návrhy.
Svoji účast potvrzujte na mail Sdružení SKAT info@skat.cz
V případě dotazů kontaktujte: Alenu Justinovou justinova@lanius.cz

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz