Vzorové projekty pro grantový program VISK 3 pro rok 2010

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí dotací knihovnám pro rok 2010. Rádi bychom upozornili na grantový program VISK3. Knihovny především menších měst a obcí mohou žádat o finanční prostředkyNa zahájení automatizace knihovnických činností doporučujeme nákup licence Clavius REKS. O grant mohou požádat i knihovny, které již automatizaci zahájili a potřebují finanční prostředky na její rozšíření a přechod na nový systém. Pro ty knihovny, které dosud nikdy o grant nežádaly, jsme zpracovali následující ukázkové žádosti včetně popisu projektu a rozpočtu:

Pozor !!!    V roce 2010 bude platit sazba DPH 20%

Nové vzorové projekty (z roku 2010)
Projekt pro nový ONLINE katalog OPAC 2.0
Projekt pro regionální knihovní systém Clavius REKS
 
Starší vzorové projekty (z roku 2006-2007)
Projekt zahájení automatizace malé knihovny do 5.000 svazků
Projekt zahájení automatizace knihovny do 20.000 svazků
Projekt VISK3 2005 přechod z LANius na Clavius
Projekt pro regionální knihovní systém Clavius REKS

Žádost je jen jedna ze součástí podávaného projektu. Více se dočtete na stránkách programu VISK

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz