Současnost a budoucnost sdružení SKAT

Současnost

Sdružení SKAT vytváří a provozuje souborný katalog naučné literatury od roku 1996. Tento katalog bibliografických záznamů obsahuje v roce 2010 337.077 titulů a 3.736.412 exemplářů monografií z 197 knihoven ČR. Jeho hlavní role je lokační, tj. slouží k rychlému vyhledání dokumentů a určení, které knihovny je mají aktuálně k dispozici. Je využíván běžnými uživateli internetu jako významný zdroj pro vyhledání knih o určité tématice a knihovnami jako podklad cílené meziknihovní výpůjční služby. Následující graf ukazuje běžné využití v měsíci říjnu roku 2009.

Sdružení vytváří také souborný katalog bibliografických záznamů o článcích z časopisů. Používá proto OAI harvester, který každodenně propátrá desítky knihoven a články z 350 titulů časopisů shromáždí do souborného katalogu článků.

Webové katalogy knihoven se vylepšují a integrují, vznikají nové, často podobné souborné katalogy. Díky Jednotné informační bráně www.jib.cz, která umožňuje společné prohledávání, se lze přesvědčit o tom, že i po 14 letech je souborný katalog SKAT stále jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů v ČR - viz následující obrázek, vytvořený 14.4.2010:

Budoucnost

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius i díky úspěšným projektům v rámci programu VISK realizuje nové myšlenky a nápady do praxe tak, aby sloužily všem členům sdružení. V roce 2008 jsme členským knihovnám nabídli kooperaci při přebírání obálek knih a bookletů AV médií. Později se nabídka rozšířila o sdílení anotací. V roce 2010 bude uveden do provozu nový katalog OPAC 2.0 nad souborným katalogem naučné literatury a usnadní tím vyhledání v katalogu těm, kteří využívají moderní komunikační rozhraní, jako jsou například RSS kanály.

Naší snahou do budoucna je poskytovat členským knihovnám další přidané hodnoty jejich lokálním katalogům a zajišťovat služby, které ve finále budou tyto knihovny pozitivně odlišovat od jiných nečlenských knihoven. Nápady a vize pro další směrování aktivit sdružení SKAT by měli přinést i zástupci nové generace mladých knihovnic a knihovníků.

Obracíme se proto na všechny členské knihovny či knihovny, které o členství ve sdružení uvažují, aby se aktivněji zapojily do plánování budoucnosti a pomohly využít potenciál, který tato zájmová organizace má.

Ing. Jiří Šilha

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz