Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven

Obsah :
Obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu.
Souborný katalog neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry.

Účel :
SKAT informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici.
Kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí INTERNETU.
SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS.

Přístup :
formou klasického katalogu Clavius
formou moderního katalogu Carmen ( v roce 2022 zrušeno )

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz