Přihláška

Přihláška ve formátu .RTF [4 kB]

SKAT - Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

Organizace (právnická osoba): ..................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Zastoupená : ..................................................................................................................................................

IČ: ......................................................................................................

Adresa : ............................................................................................................ PSČ : ..................................

Tel., fax : .........................................................................................

Mail : ................................................................................................

Kontaktní osoba : .........................................................................

Zavazuji se plnit stanovy Sdružení uživatelů knihovního systému LANius a uhradit na základě
fakturace členský poplatek určený Radou sdružení pro daný rok.

 

.........................                               .................................
dne                                                   razítko a podpis

 

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu :

LANius s.r.o.
Jiráskova 1775
390 02 Tábor

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz