Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET

(Projekt)

Předkládá

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

Jiráskova 1775, Tábor 390 01

Tábor, prosinec 2000

 

Úvod

   Souborný katalog naučné literatury SKAT vzniká od roku 1995. V červnu roku 1996 je tvořící se katalog SKAT základním majetkem nové vzniklého Sdružení právnických osob, které sdružuje knihovny přispívající svými záznamy. V roce 1997 je také bezplatně poskytnut do mezinárodní sítě INTERNET (WWW.SKAT.CZ) a tím i všem knihovnám a informačním pracovištím. V současné době obsahuje více než 156.000 titulů odborných monografií z fondu 130 knihoven. Aktualizace je prováděna čtvrtletně v periodě: květen-srpen-listopad-únor.

   Jeho hlavním účelem byla a je racionalizace zasílání meziknihovní výpůjční služby MVS. Sekundárně se fond katalogu SKAT stal využívanou bází kvalitních záznamů pro retrokonverzi katalogů naučné literatury členských knihoven.

   Proto více než 150 veřejných knihoven spojených ve Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius předkládá tento projekt pro zlepšení přístupu do souborného katalogu naučné literatury SKAT na síti INTERNET.

 

   Obr. 1. Mapka členů Sdružení uživatelů knihovního systému LANius

 

Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET

Charakteristika katalogu

   Souborný katalog SKAT zahrnuje naučnou literaturu pro dospělé i mládež, regionální literaturu a mapy. Na jeho tvorbě se podílí všechny členské knihovny. Koncem roku 2000 se jedná o 150 veřejných knihoven ČR. Kromě nich přispívají do souborného katalogu i SVK Liberec a Ústí nad Labem. Souborný katalog vzniká v sídle Sdružení, kde je doplňován a jeho aktuální verze je zároveň vystavována do sítě INTERNET ve čtvrtletním intervalu.

 

Podpora knihovnických standardů

   Nové záznamy jsou v souladu s pravidly AACR2, výstup záznamů je podle ISBD normy pro monografie. Ze souborného katalogu lze získat v oprávněných případech výstup ve formě mezinárodního formátu UNIMARC, jak ve formě tagového výstupu tak i ve formě ISO 2709. V průběhu roku 2001 se připravuje pokusný přístup do katalogu SKAT pomocí protokolu Z3950, zatím bez možnosti stahování kompletních záznamů.

 

Tabulka statistických údajů o databázi katalogu SKAT – prosinec 2000

Celkový počet titulů ve SKAT

156.215

Celkový počet exemplářů ve SKAT

1.609.568

Počet klíčových slov ve slovníku SKAT

143.270

Celkový počet klíčových slov ve všech titulech

3.090.389

Průměrný počet klíčových slov na jeden titul

19.76

 

   Vzhledem k rostoucímu množství připojených bibliografických záznamů, ale zejména lokačních údajů z více než 150 knihoven, které se podílejí na tvorbě souborného katalogu roste i počet přístupů k soubornému katalogu vystavenému na síti INTERNET. Druhý distribuční kanál - vydávání CDROM (za cenu práce a nosiče) je tímto fenoménem silně potlačeno a spolu s rozvojem pokročilých funkcí WWW přístupu jako je například ONLINE ověření dostupnosti hledaného titulu v konkrétní knihovně, postupně ztrácí svou původní pozici. Posuďte sami následující údaje, ze kterých jsme vycházeli.

 

Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET

Analýza současného stavu a cíl projektu

 

Následující grafy ukazují počty jednotlivých hledání dotazů na WWW.SKAT.CZ.

 

Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET

Analýza současného stavu a cíl projektu

 

Růst využití souborného katalogu shrnuje následující tabulka a graf:

Měsíc/Rok

4/1999

4/2000

10/2000

Celkový počet hledání

15.465

21.116

33.234


Současný hardware a software :

PC INTEL Pentium II. 200 Mhz, 128 MB RAM, 10 GB HDD, WINDOWS NT 4.0 Server

Rok výroby: 1998

Cílem projektu je výměna tohoto aplikačního serveru za nový, s následujícími parametry:

PC INTEL Pentium III. 800 Mhz, 256 MB RAM, 30 GB HDD, WINDOWS 2000 Server

Výrobce a typ: IBM Netfinity 3500 nebo Compaq ProLiant ML330, ML350

 

Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET

Rozpočet projektu

Náklady projektu

Druh

Typ

Cena

Množství

Celkem

Hardware

PC INTEL Pentium III. 800 Mhz, 256 MB RAM, 30 GB HDD

80.000

1

80.000

Software

Microsoft Windows 2000 server SELECT

10.000

1

10.000

Služby

Antivir AVG 6.0, serverová verze

8.000

1

8.000

Služby

Instalace a oživení serveru a aplikačního SW

32.000

1

32.000

 

Druh

Poznámka

Cena vč. DPH

Software (neinvestiční)

Software (neinvestiční)

Nárokováno v rámci projektu

Nárokováno v rámci projektu

10.000

8.000

Služby (neinvestiční)

Hrazeno ze zdrojů Sdružení

32.000

Hardware (investiční)

Nárokováno v rámci projektu

80.000

 

Tabulka poměru dalších zdrojů ku celkovým nákladům

Text

Částka resp. Procenta

Celkem náklady projektu

130.000

Vlastní zdroje krytí

40.000

Procento vlastních zdrojů

30%

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz