Zpřístupnění souborné báze článků

do internetu a SK ČR

Předkládá

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

Jiráskova 1775, Tábor 390 02

Tábor, Prosinec 2013

Požadovaná výše dotace (dle žádosti): 267.000 Kč, MkČR rozhodlo o poskytnutí částky 239.000,-Kč

Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 385.000 Kč


Popis projektu

  1. Současný stav

Hlavní činností sdružení SKAT je tvorba a zpřístupnění souborného katalogu naučné literatury a souborného katalogu článků časopisů. Sdružení SKAT využívá pro sběr záznamů článků vlastní technologii používající HTTP protokol. Celkem do souborné báze článků přispívá 67 knihoven z celé ČR. Jedná se zejména o velké veřejné knihovny s regionálními funkcemi se sídlem v okresních městech. Excerpce článků je výběrová s důrazem na regionální události. Celkem je v souborné bázi více než
1,4 miliónu záznamů článků a každý den přibývá dalších několik set záznamů článků.

  1. Cíle projektu

  1. Hlavním cílem je zpřístupnění souborné báze článků veřejnosti českých uživatelů sítě internet a zejména knihovnám sítě v ČR novou moderní formou – katalogem Carmen, který obsahuje řadu moderních vlastností na které jsou uživatelé internetu zvyklý.

  2. Zároveň je cílem zpřístupnění této souborné báze článků Soubornému katalogu ČR s možností stahování pomocí OAI provideru. Tato možnost byla konzultována s pracovníky SK ČR. Sdružení SKAT poskytlo vzorky záznamů článků časopisů a podrobné údaje o škále titulů časopisů, které jsou knihovnami excerpovány.

  3. Neméně důležitou roli má v projektu nákup nového výkonného PC serveru s OS Windows server 2012. Umístění do společné serverové skříně RACK s Městskou knihovnou Tábor. Nový server nahradí stávající server z roku 2008, který je 5 let v provozu a jehož diskové pole již nestačí požadované kapacitě zejména souborné bázi článků. Nový server by měl vyřešit potřeby diskového prostoru pro tento projekt i další chystaný rozvoj služeb sdružení SKAT knihovnám.

  1. Navrhovaný postup realizace

Sdružení SKAT využívá technického zajištění od společnosti LANius s.r.o. Po dodání nového PC serveru a jeho nainstalování SW (OS W2012, NOD), bude provedena instalace MySQL databáze a migrace hlavní databáze z původního serveru. Zároveň bude na serveru provedena instalace nového katalogu Carmen pro soubornou bázi článků. Na stávajícím druhém serveru SKAT bude konfigurován modul OAI Provider pro soubornou bázi článků a ověřena jeho funkčnost ze strany SK ČR. Předpokládáme určité náklady na úpravu posílaných záznamů, tak aby vyhověly současným požadavkům ze strany SK ČR.

Souborná báze článků časopisů je provozována v systému Clavius SQL, který splňuje požadované standardy a dodržuje předepsané knihovnické a komunikační normy požadované grantovým programem VISK3.

Konkrétně se jedná o následující položky:

1x značkový PC Server Xeon, 16 GB RAM, 1 TB diskové pole v RAID, verze do RACK
(servis 3 roky, výměnným způsobem do 24 hodin, 365 dní v roce) na serveru budou provozovány obě databáze sdružení SKAT proto je jeho cena vyšší a je to značkový stroj na původním databázovém serveru z roku 2008 bude zprovozněn katalog Carmen pro databázi článků

1x záložní zdroj UPS 1500 VA , verze do RACK (původní záložní zdroj po repase baterii neutáhne dva stroje)

1x Win 2012 Server Stnd. 64 bit. (operační systém pro nový server, za SELECT ceny)

5 x User CAL Win 2012 + 5 x Terminal CAL (user) (přístupové licence na server)

1x Antivirus NOD, licence na 2 roky (Antivirus pro nový server)

2x licence OAI provider Clavius SQL nad 200.000 sv. (modul pro shrabování záznamů do SK ČR)
jedna licence je pro databázi článků a druhá pro databázi naučné literatury v budoucnu i pro CPK)

1x licence Katalog Carmen nad 200.000 sv. + lemmatizátor českého jazyka
dokud nebude mít SK ČR moderní a kvalitní webový katalog, je potřeba zpřístupňovat databázi moderním způsobem přímo z našeho serveru
 

  1. Očekávané výsledky řešení, charakteristika výstupů, přínos řešení

Výsledkem primárním je zpřístupnění 1,4 milionu záznamů článků časopisů současné produkce uživatelům internetu pomocí moderního katalogu Carmen v pěti jazycích.

Souborná báze článků časopisů a souborný katalog naučné literatury budou k dispozici pomocí OAI Provideru zejména Soubornému katalogu ČR, ale i dalším budoucím portálům (CPK) a pod.

Dále bude tato báze automatizovaně doplňována cca 70 členskými knihovnami a díky kapacitě nového serveru bude prostor pro další nárůst záznamů této souborné báze.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz