Výroční zpráva 2013

Textová část

Rozvaha k 31.12.2013

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce

Návrh rozpočtu na rok 2014

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz