Výroční zpráva 2014

Textová část

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014

Rozvaha k 31.12.2014

Příloha k účetní závěrce

Plnění rozpočtu k 31.12.2014

Návrh rozpočtu 2015

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz