Výroční zpráva 2015

Textová část

Plnění rozpočtu k 31.12.2015 včetně návrhu rozpočtu 2016

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015

Rozvaha k 31.12.2015

Příloha k účetní závěrce

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz