Výroční zpráva 2016

Textová část

Plnění rozpočtu k 31.12.2016 včetně návrhu rozpočtu 2017

Výsledovka k 31.12.2016

Rozvaha k 31.12.2016

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz