Základní účel sdružení

Historie souborného katalogu SKAT se datuje již od roku 1995. Jeho tvorbu iniciovala firma LANius s.r.o. na setkání uživatelů v roce 1994. V průběhu roku 1995 na základě smluv o dílo začala tvorba základu budoucího katalogu. Do katalogu začaly přispívat desítky dalších knihoven - uživatelů knihovního systému LANius. Počátkem roku 1996 vznikla myšlenka založení sdružení jako majitele souborného katalogu. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius vzniklo v Olomouci 6. června roku 1996. Sdružení založilo 28 knihoven používající knihovní systém LANius a firma LANius s.r.o.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ke vzniku Sdružení dali podnět tvůrci knihovního systému LANius a jeho uživatelé ve snaze racionálně využívat údaje o knihovních fondech členských knihoven.

Hlavním cílem Sdružení je vytvářet, provozovat, šířit a užívat souborný katalog (SKAT) především ve veřejných, ale i v ostatních knihovnách. Dalším předmětem činnosti Sdružení je pořádání seminářů, přednášek i akcí, které souvisejí s automatizací knihovnických procesů.

Sídlem sdružení je jihočeské město Tábor, kde také sídlí firma LANius s.r.o.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz