Vážení členové Sdružení SKAT,
Rada Sdružení SKAT Vás zve na

10. výroční členskou schůzi,

která se koná v úterý 25. dubna 2006 v 10 hod.

v Národní knihovně ČR v Praze
(1. patro, č. dveří 136)

Program:
1. Zahájení, volba komisí.
2. Výroční zpráva za rok 2005.
3. Zpráva o hospodaření v roce 2005.
4. Návrh rozpočtu na rok 2006.
5. Zpráva kontrolní skupiny.
6. Volby Rady SKAT a kontrolní skupiny.
7. Informace o plánovaných projektech.
8. Diskuse.
9. Závěr.

Předpokládáme účast jednoho představitele knihovny (statutárního zástupce). Pokud se zúčastní jiný zástupce knihovny, musí být písemně zmocněn k hlasování.

Projednávané materiály: Výroční zpráva za rok 2005 včetně zprávy o hospodaření a návrhu rozpočtu na rok 2006

Vyplněnou návratku zašlete nejpozději do 17.4.06 na e-mailovou adresu: otrubova@vkta.cz nebo písemně na adresu:
Alena Otrubová, Městská knihovna, Jiráskova 1775, 390 01 Tábor.

Mgr. Alena Otrubová
předsedkyně rady SKAT

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz