Vážení členové Sdružení SKAT,
Rada Sdružení SKAT Vás zve na

11. výroční členskou schůzi,

 

která se koná ve čtvrtek 17. května 2007 v 10 hod.
v Národní knihovně ČR v Praze
(1. patro, č. dveří 136)

Program:

  1. Zahájení, volba mandátové komise.
  2. Výroční zpráva za rok 2006.
  3. Zpráva o hospodaření v roce 2006.
  4. Zpráva kontrolní skupiny.
  5. Další směřování sdružení SKAT.
  6. Návrh rozpočtu na rok 2007.
  7. Diskuse.
  8. Závěr.

Předpokládáme účast jednoho představitele knihovny (statutárního zástupce). Pokud se zúčastní jiný zástupce knihovny, musí být písemně zmocněn k hlasování.

Vyplněnou návratku zašlete nejpozději do 9. května 2007 na e-mailovou adresu: otrubova@vkta.cz nebo písemně na adresu: Alena Otrubová, Městská knihovna, Jiráskova 1775, 390 01 Tábor.

Projednávané materiály: Výroční zpráva za rok 2006 včetně zprávy o hospodaření a návrhu rozpočtu na rok 2007

Mgr. Alena Otrubová
předsedkyně rady SKAT

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz