Vážení členové Sdružení SKAT,
Rada Sdružení SKAT Vás zve na

12. výroční členskou schůzi,

která se koná v úterý 15. dubna 2008 v 10 hod.
v Národní knihovně ČR v Praze
(1. patro, č. dveří 136)

Program:

  1. Zahájení, volba komisí.
  2. Výroční zpráva za rok 2007.
  3. Zpráva o hospodaření v roce 2007.
  4. Zpráva kontrolní skupiny.
  5. Návrh rozpočtu na rok 2008.
  6. Volby Rady SKAT a kontrolní skupiny.
  7. Diskuse.
  8. Závěr.

Předpokládáme účast jednoho představitele knihovny (statutárního zástupce). Pokud se zúčastní jiný zástupce knihovny, musí být písemně zmocněn k hlasování.

Návrhy na kandidáty do Rady SKAT pošlete spolu s návratkou do 9.4. Návrh je třeba s kandidátem předem projednat !

Vyplněnou návratku zašlete nejpozději do 9. dubna 2008 na e-mailovou adresu: otrubova@vkta.cz nebo písemně na adresu: Alena Otrubová, Městská knihovna, Jiráskova 1775, 390 01 Tábor.
NEZASÍLEJTE PŘIHLÁŠKY NA ADRESU FIRMY LANIUS !!

 

------------------------------------------- N Á V R A T K A --------------------------------------------------------------

Potvrzuji účast na Výroční členské schůzi sdružení SKAT dne 15. 4. 2008 v Praze

Jméno, příjmení:

Knihovna :

e-mail:

Kandidát(i) na členy Rady SKAT:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projednávané materiály: Výroční zpráva za rok 2007

Mgr. Alena Otrubová
předsedkyně rady SKAT

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz