Výroční zpráva 2011

Textová část.

Rozvaha k 31.12.2011

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2011

Návrh rozpočtu na rok 2012

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz